informacije  
   

Gudelj - Vitez

"GUDELJ" d.o.o. osnovan je 1992. godine, sa sjedištem u Vitezu. Tijekom godina "GUDELJ" d.o.o. je davao sve od sebe da zadrži vodeću poziciju među konkurencijom; predviđao je i koristilo nove mogućnosti na tržištu, te na taj način davao najbolje moguće proizvode i usluge svojim kupcima. Takvu poziciju je stekao primjenom svoje poslovne filozofije: donošenjem dobrih, strategijskih, poslovnih odluka, adekvatnim i stručnim timom zaposlenika, kvalitetnim menadžmentskim sistemom i poslovnom metodom; koji idu u korak sa razvijenim svijetom.

Struktura kompanije:

Kompanija svoje ciljeve ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

** Marketinško - prodajno odjeljenje koje je smješteno u poslovnom centru u Vitezu, u sklopu kojeg se nalaze pravno odjeljenje, financijsko odjeljenje i generalni zadatci;

** Prodajni centri nafte i naftnih derivata, koji uključuju i:

1. Benzinsku crpku "Eurotank" br. 1, PC-96, Vitez, BiH;
2. Benzinsku crpku "Eurotank" br. 2, Novaci bb, Vitez, BiH;
3. Benzinsku crpku "Eurotank" br. 3, Sarajevo, BiH; (u izgradnji);
4. Benzinsku crpku "Mošunj" , Dugi Rat, Croatia; (u izgradnji).

** Najveći kamenolom dolomita u Europi

** Vozni park sa transportnim vozilima za dostavu nafte direktno iz naftne rafinerije (4 vozila sa naftnim rezervoarima), i vozila za distribuciju goriva našim kupcima na lokalnom tržištu.

 

 

 

Telefon: 030 714 125 ● PC 96 .- 72250 Vitez