informacije  
   

Bogner Celik - Vitez

Naša firma u Vitezu, Bogner Čelik omogućava Vam lakši i brži put do naših materijala. Također postoji mogućnost nabavke ostalih metalnih i nemetalnih materijala,a koji nisu navedeni u ovoj skladišnoj listi ( Bakar,aluminijum i njegove legure).Naravno,prije svake isporuke
koja ide sa atestom, nudimo Vam neobaveznu ponudu na osnovu koje možete ocijeniti našu poslovnost, točnost i kao i osobnu povoljnost uzajamne suradnje.Na vaš upit dostavljamo vam skladišnu listu sa materijalima koje posjedujemo u Vitezu.

 

 

 

Telefon: 030 710 047 ● Divjak b.b.- 72250 Vitez