informacije  
   

BH GSM servis - Vitez

 

BHGsmServis je specijalizovana firma za servisiranje svih vrsta mobitela. Firma je osnovana 1998 god. u cijelosti sa privatnim kapitalom.
Naš cilj je pratiti moderne trendove tehnologije i telekomunikacije te u skladu sa njima pružiti kupcu kompletnu uslugu. Nudimo ugovoreno servisiranje u garantnom roku kao i vangarantno servisiranje za sva pravna lica u BiH.

 

 

Telefon: 030 710 593 ● Mobitel: 061 141 403 ● Stari Vitez b.b.